Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), per a 400 milions de persones a tot el món, la primavera és sinònim d’al·lèrgia al pol·len. 

Congestió nasal, esternuts, llagrimeig, enrogiment dels ulls… Aquests són alguns dels símptomes de l’al·lèrgia al pol·len, molt freqüent durant els mesos de primavera.

El pol·len és un polsim format per les cèl·lules masculines reproductores de les plantes amb flors i es transporta a través del vent. L’al·lèrgia a aquesta substància és la resposta del sistema immunitari en entrar-hi en contacte per via respiratòria o els ulls.

Els tipus de pol·len que generen pol·linosis amb major freqüència són:

-algunes gramínies: sègol, blat o civada i altres salvatges

-arbres (plàtan, olivera, xiprer, palmera,etc)

-alguns arbustos i herbes (artemisa)

El tractament de l’al·lèrgia està basat en tres pilars bàsics: Prevenció, tractament simptomàtic i immunoteràpia.


Prevenció: Consisteix en la desal·lergenització, és a dir, evitació de l’al·lergogen o al·lergògens. Existeixen mesures generals que ens poden ajudar a exposar-nos a menys quantitat de pol·len. Algunes d’elles són:

 • Conèixer la planta productora del pol·len i la seva època de pol·linització.
  • Mantenir les finestres tancades del domicili a la nit. Ventilar la casa al migdia (menys emissió de pòl·lens a l’atmosfera).
  • Ús d’aire condicionat amb filtres especials.
  • Evitar activitats a l’aire lliure en els períodes de 5-10h (emissió de pòl·lens) i de 19-22h (descens de pòl·lens des de l’atmosfera).
  • Viatjar amb cotxe amb les finestretes tancades. Ús d’aire condicionat amb filtre.
  • Romandre el major temps possible en el domicili durant els períodes de màxima pol·linització, especialment en dies de vent i després de tempestes.
  • Evitar assecar la roba a l’aire lliure.
  • Ús d’ulleres de sol i, si els símptomes són molt intensos fins i tot ús de màscares.
  • Prendre’s les vacances durant el període àlgid de pol·linització, triant zones amb nivells baixos de pòl·lens (la platja).
  • Evitar tallar la gespa i tombar-s’hi.
  • Prendre la medicació prescrita.
  • Seguir la informació sobre recomptes de pòl·lens.

 

Tractament simptomàtic, que consisteix a administrar diferents medicaments per a fer desaparèixer o, almenys disminuir la freqüència i intensitat dels símptomes d’al·lèrgia. Consulta al teu metge o farmacèutica.


Immunoteràpia, és a dir, la vacuna d’al·lèrgia. Consisteix a administrar de forma repetida un extracte al·lergogen (un o diversos pòl·lens en aquest cas), a dosis creixents fins a l’anomenada dosi de manteniment, per a aconseguir induir tolerància al mateix i evitar símptomes davant posteriors exposicions. Es tracta de l’únic tractament curatiu de l’al·lèrgia, ja que és l’únic que pot modificar el curs natural de les malalties al·lèrgiques, induint tolerància així com també s’ha demostrat que impedeix el desenvolupament d’asma en pacients amb rinitis al·lèrgica.

Es tracta d’un tractament que es tria en funció dels resultats dels test cutanis i analítics realitzats al pacient, que ha de ser receptat sempre per un especialista en al·lergologia i administrat sempre sota supervisió mèdica en Unitats d’Immunoteràpia (amb personal entrenat davant de qualsevol possible reacció després de l’administració de la vacuna). Aquest tractament per tant sí que és individual per a cada pacient i per a això sí que és necessari saber el patró de sensibilització de cada pacient.