La dermatitis del bolquer és un procés cutani irritatiu i inflamatori que es produeix en la zona coberta pel bolquer. És molt freqüent en lactants i nens petits. Es deu a una interacció de múltiples factors: la pell s’irrita amb l’orina, la femta, la humitat, la fricció, el contacte amb altres substàncies (detergents, perfums…) i l’augment del pH en la pell de l’àrea del bolquer. Aquesta irritació es veu agreujada per l’oclusió que suposa el bolquer.

EPIDEMIOLOGIA DE LA DERMATITIS DEL BOLQUER

La prevalença de la dermatitis del bolquer és desconeguda, però s’estima que entre un 7% i un 35% dels nens presenten dermatitis en qualsevol moment del seu període de lactància.
Afecta per igual a tots dos sexes. La incidència de dermatitis de bolquer és de tres a quatre vegades superior en els nens que presenten descomposició.

FALSOS MITES
-Podria ser que el nen/nena tingui al·lèrgia als bolquers? Els bolquers actuals estan fabricats amb components hipoal·lergènics.
-La dermatitis del bolquer està produïda per l’erupció de les dents? És fals que l’inici de la dentició el produeixi.


TRACTAMENT

El millor tractament és una bona prevenció.

-S’aconsella realitzar una bona higiene de la zona amb aigua tèbia i un sabó àcid o neutre, desaconsellant-se els perfums. La zona s’ha de mantenir neta i seca.
-Els canvis de bolquer han de ser freqüents, i fins i tot en nens amb episodis repetits és molt útil mantenir-los unes hores al dia sense bolquers.
-Es recomana usar bolquers d’elevada absorció.
-A cada canvi de bolquer s’ha d’aplicar un producte protector per a aïllar la pell del contacte amb el bolquer. En aquest sentit són adequades pastes a l’aigua amb òxid de zinc.
-En les dermatitis més severes s’utilitzen cremes amb corticoides de baixa potència. Si hi ha sobre infecció per fongs s’aplica una crema antifúngica.
-No és recomanable usar talc en la zona del bolquer ja que el bebè podria aspirar-los i pot ser perjudicial per als pulmons. A més, si s’apliquen sobre pell lesionada (erosions, úlceres…) pot produir-se un granuloma per cos estrany.