La diarrea del viatger és una de les malalties més freqüents en persones que viatgen internacionalment. El 40% dels viatgers que van al tròpic tenen diarrea durant el viatge o poc després. Hi ha zones de molt alt risc (Països del Magrib i pròxim orient) i zones d’alt risc (Amèrica central i del sud, Àfrica i Àsia tropical i subtropical).

 Què és la diarrea del viatger? Es defineix com un mínim de 3 deposicions líquides o de consistència tova en un període de 24 hores, amb un o més dels símptomes següents: rampells, febre, nàusees i/o vòmits o sang a la femta.

Què causa la diarrea del viatger? L’etiologia més freqüent inclou els bacteris entèrics, sobretot l’Escherichia coli (E coli) enterotoxigènica. En alguns estudis i, sobretot, en viatges al sud i sud-est d’Àsia, el Campylobacter és elevat i, fins i tot, supera l’E coli. També pot estar causada per virus i paràsits.

 Com es pot prevenir? 

  1. Renti’s les mans sovint, abans i després de menjar, manipular aliments o anar al bany. 
  1. Begui aigua embotellada o tractada, begudes calentes o refrescs embotellats, són els més segurs
  2. No prengui glaçons si desconeix la procedència de l’aigua. No prengui sucs de fruites no embassats. 
  3. Eviti el consum de llet o derivats làctics sense garanties (com els gelats de parades de carrer, formatges frescs, pastissos…).
  4. Eviti el consum de peix, marisc o carn crua
  5. Peli la fruita personalment i no mengi verdures crues (les amanides poden ser perilloses).
  6. Realitzar un tractament de l’aigua potencialment perillosa 

Ebullició: Durant 10 minuts. Airegi-la per millorar-ne el gust.

 Cloració: 2 gotes de lleixiu (apta per al consum humà) per litre. Esperi 30 minuts abans de consumir-la. 

Com es pot tractar?

  • Es recomana una DIETA tova astringent amb cuit, pa, i evitar sucs, llet, fruites i verdures.
  • El més important és EVITAR LA DESHIDRATACIÓ, mantenir una ingesta continuada de líquids, glucosa i electròlits per reposar les pèrdues per la diarrea, fins i tot quan no es tingui sensació de set o sequedat a la boca. Es recomana prendre sèrum oral.
  • Altres medicaments que es podrien pendre: antitèrmics com el paracetamol en cas de febre, i alguns antiemètics com la metoclopramida en cas de nàusees. Reservar els medicaments que aturen la motilitat de l’intestí com la loperamida nomès en cas de prescripció médica.

CONSULTAR AMB EL SEU METGE A LA TORNADA SI HA PRESENTAT DIARREA.

 

https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=97

http://projectes.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/Publicacions/Docs/Fulls_Pacients/66_CAT.pdf

https://www.hgc.es/ca/pacients-i-visitants/consells-de-salut/consejos-viajero/diarrea-del-viatger