L’impetigen és una infecció bacteriana superficial i localitzada a la pell que afecta principalment infants d’entre 2 i 5 anys, encara que poden resultar afectades persones de totes les edats.

És una infecció habitualment de caràcter lleu, però molt contagiosa. Es pot estendre fàcilment a altres zones del cos i a altres persones per contacte directe o indirecte.

L’impetigen és més comú a l’estiu i també a principis de la tardor, ja que la calor i la humitat n‘afavoreixen l’aparició. 

Agent causal

Dos bacteris poden produir aquesta infecció, Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes, i el primer és el causant de la major part dels casos. El quadre clínic que produeixen és el mateix si està causat per un o altre bacteri.

Infecció:

A partir d’alguna lesió de la pell, que pot ser petita (una picada, una rascada, o fins i tot una lesió de dermatitis atòpica), algun dels bacteris que hem comentat s’instal·la en aquesta ferida i la infecta.

Si ens rasquem la lesió infectada i després ens rasquem alguna altra part del cos, el bacteri es transporta a un segon lloc, on apareixerà una lesió, sovint una ampolla que es rebentarà i acabarà fent una crosta. I així successivament… Com més vegades ens rasquem, més anem fent córrer la infecció.

Transmissió 

Directa: Si ens rasquem aquestes ferides, podem transmetre el bacteri a altres persones a través de les mans infectades.

Indirecta: a partir d’algun objecte que hagi estat en contacte amb la persona que té la infecció (roba, tovalloles…).

Simptomatologia:

El símptoma més comú de l’impetigen és l’aparició de lesions a la pell. La presentació més habitual és en forma de butllofes amb contingut inicialment transparent i més tard tèrbol. Les butllofes es trenquen amb facilitat deixant una zona vermellosa inflamada que es cobreix d’una crosta fina groguenca, que es desprèn sense deixar cicatriu.  

De vegades es pot tenir febre, però com que si no es complica sol ser una infecció molt localitzada a la pell, no sol haver-n’hi.

Les lesions habitualment es localitzen a la cara al voltant dels orificis de la boca o nas i a les extremitats. En infants petits, també es freqüent localitzar-les a la zona del bolquer.

Tractament

Tot i que l’impetigen acostuma a desaparèixer espontàniament al cap d’unes setmanes, es recomana tractar-lo per accelerar-ne la curació i evitar l’extensió de les lesions a altres zones de la pell i la transmissió de la infecció a altres persones.

El tractament d’elecció és un antibiòtic local en forma de pomada per curar la infecció; tot i això en algunes ocasions es requereix tractament oral, especialment si les lesions són més extenses. És important prendre els antibiòtics durant el temps que ha indicat la metgessa, independentment que les lesions hagin o no desaparegut.

Prevenció:

La millor manera de tenir la pell sana és mantenir-la neta. Qualsevol ferida superficial s’ha de rentar immediatament amb aigua i sabó per aplicar després alguna solució antisèptica.

Per evitar la transmissió de la infecció es recomana:

  • Rentar les mans freqüentment amb aigua i sabó abundant. 
  • Tallar bé les ungles i mantenir-les netes.
  • Mantenir seques i netes les zones de pell afectada.
  • Evitar tocar o gratar la pell lesionada.
  • No compartir tovalloles ni roba com mocadors o bufandes.
  • Netejar amb detergent els objectes o superfícies potencialment contaminats, com ara joguines o mobles.
  • No fer activitats que impliquin molt contacte personal.
  • Es recomana tapar les lesions que estiguin descobertes fins que hagin format crosta.
  • Un infant infectat no ha d’anar a l’escola fins a 48 hores després que hagi iniciat el tractament antibiòtic. En alguns casos, pot ser recomanable perllongar el temps d’absència si les lesions no estan seques.