L’al·lèrgia és la malaltia crònica més freqüent de la infància i els adults joves. Els pacients amb una malaltia al·lèrgica posseeixen un risc elevat de desenvolupar altres malalties al·lèrgiques (asma bronquial al·lèrgica). L’asma i la rinitis al·lèrgica molt sovint coexisteixen en el mateix individu; en el seu conjunt es denomina  al·lèrgia respiratòria. Actualment, s’estima que fins a un 30% dels europeus pateixen rinitis o conjuntivitis al·lèrgica, mentre que fins a un 20% pateixen asma i un 15% afeccions cutànies al·lèrgiques.


PREGUNTES:
Quins són els pol·lens al·lèrgics més freqüents en la zona de Catalunya? A Barcelona hi ha gran quantitat de Platanus (plàtans d’ombra):  arbres d’alineació que es troben en les grans ciutats, la pol·linització de les quals té lloc entre març i abril. I també Cupressàcies “arizonica” i xiprers”.
En el litoral mediterrani trobem molta parietaria i gramínies, a Tarragona Mercurialis (una mala herba) i a Lleida Olivera. 


Quina és la relació entre al·lèrgia i contaminació? La contaminació ambiental pot afavorir l’acció lesiva del pol·len i l’augment dels símptomes de l’al·lèrgia. Les partícules contaminants especialment les partícules dièsel, poden influir sobre l’al·lèrgia ja que s’adhereixen als petits grans de pol·len que actuen com a transportadors de partícules dins de l’arbre respiratori. Per efecte tòxic directe danyen la mucosa del tracte respiratori.


Quina és la relació entre plantes i contaminació? Les plantes estan patint els efectes de la contaminació. Les partícules d’emissió dièsel produïdes per vehicles, calefaccions i emissions industrials creen un ambient hostil al qual les plantes reaccionen de manera “defensiva”. Els pol·lens de zones contaminades generen noves proteïnes denominades “proteïnes d’estrès” que tenen una major capacitat d’estimular la resposta al·lèrgica de les persones.


En què consisteix la immunoteràpia? En l’administració periòdica d’un extracte al qual el pacient és al·lèrgic, durant un període de 3 a 5 anys, de manera que es disminueix el grau dels símptomes que pateix el pacient.

RECOMANACIONS PER A AL·LÈRGICS

 • Evitar les sortides al camp i les activitats a l’aire lliure en dies d’alta pol·linització.
  • Tancar les finestres de casa. Ventilar l’habitatge al migdia i durant poc temps
  • Utilitzar ulleres de sol a l’exterior i màscara que cobreixi nas i boca en dies d’alta pol·linització
  • Viatjar amb les finestretes del cotxe pujades
  • Usar filtre antipol·lució en el cotxe i purificadors d’aire a casa
  • No tallar la gespa ni podar en dies d’alta pol·linització
  • No automedicar-se; consulti amb el seu metge o farmacèutic si té símptomes al·lèrgics
  • Moderi la ingesta d’alcohol, que produeix major sequedat de les mucoses.
  • La utilització de pomades de vaselina permet suavitzar la mucosa nasal i aïllar-la d’al·lergògens en el cas de la rinitis al·lèrgica
  • Demanar cita amb l’al·lergòleg per a instaurar un tractament integral enfocat a tractar la causa de la seva al·lèrgia.


Font d’informació: SEAIC (Societat Espanyola de Al·lergologia i Immunologia Clínica) i CGCOF(Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics) i SEFAC (Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària).