La malaltia pulmonar obstructiva crònica es produeix perquè s’inflamen els bronquis i es destrueixen els envans dels alvèols. Als alvèols és on es produeix l’intercanvi de gasos entre el medi exterior i l’interior de l’organisme, és a dir, és on l’oxigen passa a la sang i s’elimina diòxid de carboni. El resultat és una dificultat progressiva per respirar adequadament, cosa que es tradueix en ofec en fer les activitats de la vida diària.

PREVENCIÓ

La MPOC, a diferència d’altres malalties cròniques, es pot prevenir en gairebé tots els casos. Simplement, no s’ha de fumar. Tenint en compte que el tabac és un factor essencial per l’aparició de la malaltia, la primera estratègia a seguir és no començar a fumar o deixar-ho tan aviat com sigui possible.

SÍMPTOMES

Les persones afectades de MPOC presenten una dificultat per omplir i buidar els pulmons, així com per mobilitzar les secrecions. Per això, han de tossir o respirar més sovint per poder fer la seva vida normal.

El principals símptomes de la MPOC són tos i expectoració, refredats més sovint i intensos, ofec en tasques quotidianes i pèrdua de la qualitat de vida. Les exacerbacions de la MPOC són episodis recurrents en el que el pacient nota un empitjorament continu dels símptomes respiratoris habituals i que no responen al tractament.

COM ES DIAGNOSTICA?

L’espirometria és la prova clau en el diagnòstic de la MPOC. Consisteix en expulsar tot l’aire dels pulmons el més ràpid possible. És senzilla, no invasiva i s’ha de fer fa sota la supervisió d’un professional de la salut.

L’espirometria permet estimar si existeix una obstrucció al flux aeri.

Tot i que el diagnòstic és relativament senzill, avui en dia, gairebé el 70% de les persones que pateixen una MPOC no ho saben.

QUI S’HAURIA DE FER UNA ESPIROMETRIA?

Segons el que recomana la Global Iniciative Obstructive Lung Disease (GOLD), que té entre els seus objectius la prevenció de la malaltia, tota persona que presenti alguna d’aquestes característiques corre risc de patir una MPOC i, per tant, caldria que es fes una espirometria:

  • Tenir més de 40 anys, tenir tos la majoria dels dies, cansar-se més aviat que la majoria de les persones de la seva edat, expectoració habitual, fumar.

TRACTAMENT

La MPOC és una malaltia crònica per a la qual, lamentablement, no hi ha cura, és a dir, els pulmons mai tornaran a una situació normal, però si es poden tractar els símptomes, prevenir les reaguditzacions i millorar la qualitat de vida dels pacients. Passos a seguir en el tractament:

  1. Deixar de fumar. És l’única mesura que canvia de manera ferma i positiva l’evolució i el pronòstic de la MPOC.  
  2. Farmacoteràpia. El fàrmacs, principalment els inhalats, ajuden a millorar els símptomes de la malaltia i la qualitat de vida, mantenir la funció pulmonar i reduir el nombre d’aguditzacions. Per tant, es important començar el tractament el més aviat possible i fer-lo amb regularitat.
  3. Rehabilitació pulmonar i exercici físic. L’entrenament muscular es fonamental per mantenir una correcta funció pulmonar i, per tant, existeixen programes de rehabilitació dirigits a millorar la capacitat pulmonar. Aquests programes es realitzen en els Serveis de Pneumologia i Rehabilitació de la majoria dels Hospitals del nostre entorn.
  4. Oxigenoteràpia. L’oxigenoteràpia domiciliària és una teràpia que s’administra sempre a partir dels resultats d’una gasometria arterial en el moment en què el pacient es troba en una situació clínica estable. 
  5.  Mesures generals. Una dieta sana i equilibrada o la vacunació contra la grip estacional cada any i contra la pneumònia són mesures que ajuden a reduir les aguditzacions.

 

LINKS D’INTERÈS:

https://escueladepacientes.es/enfermedades-respiratorias/epoc/guias-epoc/guia-manual-rehabilitacion-personas-epoc

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Malaltia_pulmonar_obstructiva_cronica#bloc2

https://www.farmaceuticonline.com/ca/component/content/article/2-catfamilia/650-epoc

https://portal.hospitalclinic.org/enfermedades/enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica-epoc/sintomas