L’otitis és un procés infecciós del conducte auditiu. Generalment és un procés agut, encara que pot arribar a ser crònic. La seva localització sol situar-se en l’oïda mitjana o en l’oïda externa.

L’otitis mitjana aguda (OMA) és una de les infeccions més comunes de la infància, sobretot entre els dos mesos i els dos anys. La majoria dels nens (70-80%) han tingut una infecció d’oïda abans dels 6 anys; aproximadament un terç d’ells presenta tres o més episodis.

Alguns símptomes que poden presentar-se són:

-mal en l’oïda

-febre

-vertigen

-otorrea (secreció procedent de l’oïda)

Causes:

En els infants: la principal via d’infecció de l’oïda mitjana és deguda al factor fisiològic que la trompa d’Eustaqui, que comunica les cavitats nasals amb l’oïda mitjana, en el infants és més curta que en l’adult i molt més ampla.

En l’adult: la causa més freqüent solen ser refredats sobretot si estan associats a faringitis.

Altres vies d’infecció: com a complicació a partir d’una malaltia infecciosa, traumatismes…

A més, existeix una predisposició familiar associada a factors anatòmics, fisiològics i immunològics, i el tabac pot irritar la mucosa, causar rinorrea i una major incidència d’otitis.

Prevenció:

La otitis externa pot prevenir-se mitjançant la neteja o l’assecat de l’oïda amb determinats productes auditius. L’ús dels hisops de cotó o altres instruments del conducte estan totalment desaconsellats. També es recomana l’ús de taps durant el bany per evitar l’entrada d’aigua.  A més, la vacuna pneumocòccica sembla oferir un major control en l’edat de major prevalença, és a dir en menors de 2 anys.

Tractament:

En moltes ocasions es tractada amb antibiòtics, però no sempre són efectius, (augmentant el risc de crear resistència als antibiòtics). En el cas d’otitis de repetició, l’ús continuat d’antibiòtic  pot portar al deteriorament de la microbiota de l’oïda.

En aquest context, els probiòtics semblen ser un enfocament atractiu per prevenir l’OMA recurrent (rOMA) mitjançant la restauració de l’oïda mitjana i la microbiota de la nasofaringe.

En un estudi amb els probiòtics Lactobacillus salivarius PS7, realitzat a 61 nens amb otitis recurrents es va veure una disminució significativa d’aquestes otitis en comparació amb les observades en els 6-12 mesos anteriors. Aquests resultats doncs, semblen ser prometedors per utilitzar aquests probiòtics en la prevenció d’otitis.

Sobretot, s’ha d’evitar l’automedicació i consultar sempre al teu professional sanitari.