Què hem de tenir en la farmaciola?


  1. MATERIAL DE CURA
    Cotó, gases estèrils, tiretes, benes, esparadrap, sutures quirúrgiques i guants. També hauria d’haver-hi solució salina i algun antisèptic per a netejar ferides. 

  2. ACCESSORIS
    Els accessoris ajuden en la cura i hem de comptar amb tisores, pinces i termòmetre.

 

  1. MEDICAMENTS
    És convenient que només hi hagi medicaments per a afeccions lleus. La farmaciola pot contenir: analgèsics, antitèrmics, productes per a picades d’insectes, antiinflamatoris i pomades per a les cremades. I aquells medicaments prescrits per a les malalties cròniques que pateixin els membres d’aquesta família.


On ha d’estar?
La cuina i el bany són les habitacions en les quals es produeixen més canvis de temperatura i d’humitat, per la qual cosa no són els més adequats per a guardar la farmaciola. Aquest ha d’estar en un lloc fresc, sec i preservat de la llum, perquè no s’alterin les característiques i propietats dels medicaments.
La farmaciola ha d’estar fora de l’abast dels nens, però sense tancar-lo amb clau, per a facilitar la seva obertura quan es necessiti.

Com ha de ser la farmaciola?
La farmaciola no és un magatzem amb restes de medicaments.
Tots els seus components s’han de guardar dins de la seva caixa original i han de mantenir un ordre, ja que només serà útil si se sap el que es busca i es troba fàcilment.
Els medicaments han d’estar clarament identificats. Per a això és important que es guardin en la seva caixa i amb el seu prospecte.
És molt útil tenir en l’exterior o interior de la farmaciola o del lloc on guardem els medicaments telèfons d’utilitat en cas d’emergència: centre de salut, directori mèdic o ambulàncies, Centre Nacional de Toxicologia.

Quins altres aspectes cal tenir en compte?
És aconsellable tenir present les condicions de conservació de cada medicament que apareixen en el prospecte.
Especialment, les d’aquells que requereixen ser mantinguts a una determinada temperatura i guardats en la nevera, així com els que tenen una durada o efectivitat limitada en el temps, una vegada obert l’envàs o reconstituït el preparat, com és el cas d’alguns col·liris o xarops. També és important, en general, preservar els medicaments d’una exposició directa a la llum o al sol.
T’aconsellem també que revisis la teva farmaciola cada 6 mesos per a retirar les restes de medicaments, caducats o que ja no necessitis, i els seus envasos. Porta’ls a la teva farmàcia al punt SIGRE.