Tant les cataractes com el glaucoma poden ser un fet natural en el procés d’envelliment; moltes persones de més de 60 anys poden patir-los tots dos. A part d’això, de formar part del procés natural d’envelliment, són dues malalties oculars que no tenen res més en comú.

La CATARACTA és una afecció ocular on una nuvolositat o opacitat en el cristal·lí bloqueja l’ingrés de llum i afecta la qualitat de la visió. És la principal causa de ceguesa evitable a tot el món. En aquest cas, la pèrdua de visió pot revertir-se mitjançant cirurgia, on es canvia el cristal·lí opac per una lent de material especial adaptada a l’ull humà que permet recuperar la visió.

11

 

El GLAUCOMA engloba un grup de malalties oculars que de manera gradual redueixen la qualitat visual sense avís previ i freqüentment sense símptomes. Aquesta pèrdua de visió és deguda al dany produït al nervi òptic. Aquí la pèrdua de visió és irreversible.

12

 

ES PODEN PREVENIR LES CATARACTES?

Tenint en compte que es tracta d’un procés benigne i fisiològic i que per tant, l’edat és la principal causa de cataractes, semblaria complicat poder-les prevenir; però no obstant això, hi ha altres factors que poden anticipar-ne l’aparició i sobre els que si que podem actuar.

FACTORS DE RISC 

 • Llargues exposicions a llum UV
 • Tabaquisme
 • Ús perllongat de corticoides orals o inhalats
 • Diabetis
 • Antecedents familiars i factors genètics
 • Traumatismes ( puncions, talls o cremades ) oftàlmics

La millor manera de fer una bona prevenció és també estar alerta als símptomes i a la seva progressió i si cal anar a l’oftalmòleg. Els experts ens recomanen una revisió oftalmològica anual.

Aquests símptomes a tenir en compte són:

 1. Visió borrosa, veure-hi doble i dificultat per veure-hi bé de nit
 2. Alta sensibilitat a la llum
 3. Veure els colors brillants més atenuats 

Veient les causes que poden accelerar l’aparició d’una cataracta, els consells que us podem donar són:

 • Protegir els ulls de la radiació solar, utilitzant ulleres de sol que filtrin els raigs UV
 • No automedicar-se en cas de notar els símptomes indicats anteriorment, ja que l’única solució a les cataractes és la cirurgia.
 • Fer-se revisions anuals dels ulls a partir dels 65 anys i cada dos en edats anteriors.

 

QUÈ EN SABEM DEL GLAUCOMA?

El glaucoma és una malaltia del nervi òptic que si no es tracta a temps produeix un deteriorament tan gran de la visió que pot arribar a causar ceguesa. Aquest dany del nervi òptic es produeix quan la pressió intraocular és més elevada de la que l’ull pot suportar, provocant una reducció de la visió lateral.

A diferència de les cataractes, el glaucoma és una malaltia neurodegenerativa que no té cura a dia d’avui. Però amb un bon diagnòstic precoç i un tractament instaurat a temps pot frenar-se i controlar-se.

QUINES SÓN LES CAUSES DEL GLAUCOMA?

No se’n coneixen massa els mecanismes causants; però la raó més freqüent de la pujada de la pressió ocular és un funcionament inadequat de les estructures que s’encarreguen del drenatge del líquid que ocupa la part anterior, el que anomenem humor aquós. 

A l’igual que les cataractes, el glaucoma té uns factors de risc associats que cal tenir en compte:

 • Antecedents familiars
 • Edat
 • Tenir la còrnia prima i/o alta miopia
 • Diabetis i pressió sanguínia alta

Les revisions anuals a l’ oftalmòleg ens ajudaran a descartar la malaltia i sobretot a fer un diagnòstic precoç i a començar el tractament adequat per frenar el glaucoma.

El TRACTAMENT anirà en funció de l’estadi en que es trobi el glaucoma tot i que sempre anirà pel camí de reduir la pressió ocular a través de col·liris que disminueixin la producció d’humor aquós o en facilitin l’eliminació.

LA IMPORTÀNCIA DE DIFERENCIAR L’ULL SEC DEL GLAUCOMA

La sequedat ocular afecta a una gran part de la població major de 65 anys i és deguda a que el nostre ull no lubrica adequadament perquè té poques llàgrimes o són de mala qualitat. Això pot ocasionar problemes de visió i lesions a la còrnia i a la conjuntiva.

Aquests símptomes es poden confondre amb facilitat amb els dels glaucoma, ja que ens trobem amb visió borrosa, picor als ulls, sensació de sorra i sensibilitat a la llum. Aquesta simptomatologia millora amb l’aplicació de llàgrimes artificials.

Per això des de la farmàcia us aconsellem que si teniu més de 50 anys o alguns dels factors de risc de glaucoma o cataractes, us programeu la revisió oftalmològica anual, ja que la prevenció és la millor solució per aquestes patologies.

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/en-espanol/las-cataratas

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/en-espanol/el-glaucoma

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001620.htm