“La pastilla blanca cada 8 hores. La rosa, cada matí en dejuni ..¿o era a l’inrevés?”

“Avui han vingut els meus néts a veure’m i no recordo si m’he pres o no les pastilles…”

Les estadístiques assenyalen que, actualment, hi ha molts malalts que no segueixen al peu de la lletra el seu tractament farmacològic. Això resulta més evident quan es tracta de pacients afectats per alguna malaltia crònica o en els que han de prendre diversos medicaments cada dia.

Què és el Servei Personalitzat de Dosificació (SPD) ?

L’usuari, una vegada adquirits els medicaments, els lliura al farmacèutic perquè els col·loqui ordenadament en un envàs de tipus blíster, segons la prescripció del metge, procedint-se després a tancar l’envàs hermèticament. D’aquesta manera queden situats tots els medicaments en els diferents compartiments, i el pacient només n’extrau els que ha de prendre en un moment determinat.

La dosi de la medicació està clarament diferenciada per dies de la setmana i per horaris. A més, en la part davantera de l’SPD hi ha una etiqueta on es fan constar també els noms dels fàrmacs no sòlids —xarops, injectables, pomades,…— que s’ha de prendre l’usuari i que no poden ser inclosos al blíster per requerir diferents condicions de manteniment, i com han de fer-ho. En una etiqueta situada al revers es descriuen els medicaments inclosos en el blíster, la posologia, el número de lot i les seves característiques físiques, per facilitar, en cas que sigui necessari, la seva identificació.

 Com funciona?

  • Desprès de donar el teu consentiment, ens revisarem tota la teva medicació
  • La teva farmacèutica prepararà la medicació d’una setmana en envasos tipus blister.
  • Aquests blisters etiquetats amb la informació del teu tractament els recolliràs setmanalment a la teva farmàcia.
  • Regularment acudiràs a la teva farmàcia, on es registraran les teves dades i es revisarà la medicació.
  • A més, hi haurà una estreta relació entre el farmacèutic i el metge de capçalera, no tan sols per ratificar totes les dades aportades per l’usuari, sinó també per facilitar la comunicació en el cas d’incidències i canvis de medicació.

A qui va dirigit l’SPD?

Els avantatges de l’SPD són evidents, en especial per a determinats tipus d’usuaris, per exemple, per als pacients que diàriament se sotmeten a un tractament que inclou tres o més fàrmacs, o per als que prenen dosis decreixents, alternades o irregulars.

També la gent gran, amb dificultats per complir el tractament per problemes cognitius i de manipulació.

El perfil actual de pacient dins del programa SPD és: major de 55 anys, amb malalties cròniques, polimedicats (3, 4 fàrmacs o més), pacients amb medicaments que segueixen una posologia irregular i pacients amb un cuidador o familiar de referència.

Avantatges:

  • Millora de la salut. Perquè prendre bé els teus medicaments suposa una millora de la teva salut i qualitat de vida.
  • Seguretat per tenir la garantia que és el teu farmacèutic de confiança qui ho prepara. Es redueixen per tant, els errors en la presa de la medicació.
  • Comoditat, tots els medicaments junts en un únic envàs.
  • Facilitat d’ús.
  • Contacte amb la teva farmacèutica. Es qui revisarà el teu tractament i t’aconsellarà sobre la teva salut.

https://www.farmaceuticonline.com/es/servicios-adicionales/programa-spd-sistema-personalitzat-de-dosificacio-2/

Medical dispenser cinfa.